onama1  ostvarite1  pitajte1  korisne1  kontakt1

1.Tehnike crteža (crtanje)

Crteži olovkom

Razvijanje linije (tehnika batik)

Crteži drvenim bojicama

Crteži flomasterima

Crteži ugljenom

Crteži voštanim pastelima

Crtež perom ( pero crtež)

Crteži kistom

Crteži mokro na mokro

Crtež na podlozi od jajčane tempere

2.Slikarske tehnike (slikanje)
Slikanje bojom za prste
Slikanje " neobičnim" predmetima
Crtež na ljepljivoj podlozi ( slikanje ljepilom)
Eksperiment sa krupnom solju
Mermerna površina
Slikanje deterdžentom i bojom

3.Tehnika aplikacija (kolaž)
Papirne aplikacije
Kolaž od ostatka vunice
Aplikacija sa užetom
Kolaž od žitarica

4.Grafika ( pravljenje otisaka)
Otisci načinjeni oblicima od kompira
Frotaž- otisak preko reljefne površine

5. Prostorno oblikovanje – Modelovanje
Oblikovanje od prirodnog materijala i razne vrste ambalaže
Mobili od raznovsrnog materijala
Maska od papirnih kesa
Klovn od tkanine
Oblikovanje tijestom
Lutak od papirne mase

Likovne tehnike
(preuzeto , uz dozvolu autorice, iz priručnika „Likovne Tehnike" – Anela Seksan)
Cijelu knjigu sa mnoštvom drugih ideja, fotografija i primjera likovnih tehnika, možete nabaviti u Centru za obrazovne inicijative Step by Step, koja je izdavač
Odrasli koji žele pomoći djeci da se sistematično upoznaju sa svijetom umjetnosti, važno je da poznaju različite tehnike jer će to znanje pomoći da što efikasnije realizujemo teme i ideje koje nosimo svako na njemu svojstven način i doprinijeti da ih likovno što uspješnije i lakše izrazimo. Svako od nas usvojiće tehniku koja najviše odgovara njegovoj ličnosti, temperamentu, karakteru i njegovim umjetničkim interesovanjima i sklonostima. Postoji nekoliko većih grupa tehnika, od kojih svaka predstavlja prije način osjećaja, nego način rada.

Pomenute velike grupe su:
Tehnike crteža (crtanje) više>>

Slikarske tehnike (slikanje) više>>

Tehnika aplikacija (kolaž) više>>
Grafika (pravljenje otisaka) više>>
Prostorno oblikovanje – Modelovanje više>>

1.Tehnike crteža ili crtačke tehnike
Crtež se smatra prvom stepenicom u likovnoj umjetnosti. On predstavlja oblik, liniju i sadržinu bilo kojeg dijela i motiva koji obrađujemo. Bez crteža teško bi se ovladalo slikarstvom, vajarstvom i arhitekturom. Zavisno od ličnih sklonosti moguće je oprijedeliti se za jednu od postojećih tehnika. Pa ipak, ne može se crtež ograničiti samo na tu, nazovimo je tako, pripremnu ulogu.
Crtanje uključuje sljedeće tehnike:
Crteži olovkom
Potreban materijal:
Srednje tvrda olovke HB, tvrde olovke – H, 2H, 3H i meke olovke – B, 2B, 3B
Isporobavati sve vrste podloga i tekstura papira

Tehnika:
Za rad grafitnom olovkom važan je izbor motiva koji obiluje sa mnogo detalja, npr. pijaca, cirkus, utakmica, gradilište, pejzaž, mrtva priroda i sl. Može se koristiti samo za "čisti" linearni crtež bez dodatnog senčenja ili kao osnova , tj. skica za kasniju upotrebu boje.
Najmlađi uzrast, tj. djeca uzrasta između 3 – 6 godina obično pokušavaju crtežom sasvim slobodnim potezima da nešto opišu ili ispričaju. Ovo slobodno "narativno" crtanje je najplodnije tlo na kojem izrasta budući rad sa djecom. Taj slobodni, neusiljeni, spontani način koji djeca predškolskog uzrasta ponesu sa sobom u školu, trebalo bi podržavati i što duže zadržati. Ovo crtanje se postepeno razvija u "opisno" i " saopštavajuće" crtanje starijeg uzrasta.
Djeci treba pomoći da razumiju i shvate da nema "pogrešne" linije, na taj način ćemo ih ohrabriti da crtaju bez straha, slobodno. Ako dijete crta bojažljivo nepovezane, isprekidane linije – crtice (slično šavu), treba ga ohrabriti da povlači povezane jasne linije. Ako nejasno "škraba" treba ga poticati da crtežom jasnije izražava ono što želi pokazati.

Razvijanje linije (tehnika batik)
Potreban materijal:
Grafitne olovke
Morske školjke raznih vrsta
Brašno i voda
Plastične šprice
Pamučna tkanina

Tehnika:
Da biste djeci ukazali na različite uzorke i oblike u prirodi možete koristiti npr. školjke kao stalni model. Sa djecom možete razgledati boje i građu školjki, razvrstavati ih po tome da li imaju jednu ili dvije ljušture, spiralnu ili konusnu ili prema obliku. Nakon posmatranja školjki, usmjerite se na crtanje. Djeca će otkriti da se grafitnom olovkom mogu načiniti veoma detaljni crteži sa neobičnim šarama i oblicima. Poslije toga, možete preći na upotrebu voštanih boja i crtati po krupno - zrnastom papiru kako biste djeci skrenuli pažnju na deblje, raznolikije I raznobojnije šare.
Jednostavna tehnika batika (korištenje vode i brašna ) može se koristiti kako bi se djeci pomoglo da naglase oblike i uzorke školjki prema debljini linija, a boja može biti dodatak završnog opažanja.
Da bi ova aktivnost uspjela potrebno je pažljivo pripremiti pribor. Pokvasite pamučno platno i podesite veličinu. Tkaninu rastegnite i pričvrstite selotejp trakom za komad kartona. Ovako zategnuta tkanina omogućiće djeci lakši rad. Brašno i vodu smiješajte u glatku tečnu smjesu i rasporedite u posude iz kojih će djeca lako moći istiskivati ovu smjesu ( velike plastične šprice ili one koje koristite za pravljenje kolača).
Djeca trebaju svoje crteže prenijeti na materijal olovkom, zatim će pomoću šprice istiskivati smjesu vode i brašna duž iscrtanih linija. Kada se smjesa dovoljno osuši možete nastaviti sa narednom fazom rada. Pripremite mnoštvo nijansi vodenih boja, a sa djecom razgovarajte o upotrebi boja, miješanju boja i boji odgovarajuće podloge.
Neka djeca nanose boje širokim, ravnim kistovima. U toku procesa sušenja, smjesa vode i brašna će popucati i omogućiti boji da prodre u pukotine i tako napravi lijepe linije karakteristične za batik.
Osušenu tkaninu odvojite od kartonske podloge, a suhu smjesu ( brašna i vode) jednostavno sastružite. Kako biste lakše sastrugali smjesu potrebno je da je nanosite u debljem sloju.

Crteži drvenim bojicama
Potreban materijal:
Drvene bojice
Nijanse jedne boje
Sve vrste papira

Tehnika:
Olovkama u boji možete crtati i bojiti, ali i miješati boje na drugačiji način od onoga sa tečnim bojama (vodenim I temperama). Suhe boje miješate tako da preko boje nanesemo sloj druge boje. Boje ponekad možete miješati tako da na papir istresete prah koji ostaje pri šiljenju. U papir ga utrljajte krpicom ili prstom, a crtež dovršite olovkama u boji. Tehnika veoma slična "brisanom" crtežu.

Crteži flomasterima
Potreban materijal:
Flomasteri različitih debljina i boja
Hamer papir ili neki drugi glatki papir

Tehnika:
Osnovna osobina flomastera jesu čiste boje koje ostavljaju jasan trag i ne mogu se miješati. Teme za rad flomasterima mogu biti najrazličitije, ali treba obratiti pažnju da su boje jake i da ne mogu koristiti mnogo nijansi. Djeca predškolskog uzrasta često koriste flomastere kao izražajno sredstvo ne bojeći se " pogreške" pri crtanju i često koristeći jednu ili dvije omiljene boje. Zanimljivo je korištenje samo jedne boje, tj. crne kao najizraženije, tako da ćemo insistirati samo na crtežu i korištenju linije, a ne na popunjavanju nacrtanih površina.
Dječija slika može biti i "istačkana", tj. služimo se debljim i tankim flomasterima za istraživanje tačke od koje počinje linija. Slika će trepereti od bezbroj tačaka različitih boja, motiv će biti prepoznatljiv mada prikazan na neuobičajen način.
Rad sa flomasterima je dobra vježba za kasniju upotrebu tempera i boja za prste istim načinom slikanja tj. tačkanje bojom.
* Savjet: Potrošene flomastere možete koristiti kao alat za crtanje tušem, tj. kao zamjena za crtaće pero.
Crteži ugljenom
Potreban materijal:
Drveni ugalj
Pak-papir ili natron papir
Novinski papir obojen bijelim polikolorom

Tehnika:
Djeca će, služeći se ovom tehnikom osjetiti razliku između linija, odnosno uvidjeti da je linija povučena ugljenom daleko mekša od one koja je nacrtana olovkom, flomasterom ili sl. Tonovi dobijeni drvenim ugljem su mat, više sivi nego crni. Poželjno je birati motive koji sadrže manje detalja. To može biti portret, školska torba, cipela ili ogoljena krošnja drveta. Možete koristiti i bijelu kredu da biste postigli crno- bijeli konrast, ali i tonirati ugljem i postići više sivih tonova.
Papir na kojem crtate treba da bude hrapav (pak- papir ili natron smeđe ili sivo toniran) kako bi skidao što više praha sa štapića ugljena i krede. Moguće je raditi i na prepariranom (obojenim polikolorom) novinskom papiru ili kartonu.
Dovršeni crtež ugljenom treba fiksirati jer se lako briše i odvaja od podloge, a to možete uraditi lakom za kosu ili sasvim razrijeđenim drvofiks ljepilom (usuti u bočicu sa pumpicom za prskanje). Poželjno je crtež prskati sa udaljenosti od 30 cm kako ne biste pokvarili motiv. Imajte na umu da će se ton boje promijeniti, tj. potamniti. Brusni papir koristan ja za oštrenje štapića ugljena i ugljenih olovki.

Crteži voštanim pastelima
Potreban materijal:
Voštane bojice
Vodene bojice ( akvarel)
Hrapavi materijal
Kistovi

Tehnika:
Voštani pastel, za razliku od drugog materijala za crtanje (olovka, ugljen flomasteri), ostavlja intenzivan zrnast masni trag. Ne preporučuje se za crtanje ili slikanje motiva koji zahtijevaju precizno iscrtavanje detalja. Voštanim bojicama možete izraditi linijski crtež, a ostatak dovršiti vodenim bojicama ili tušem.

Prijedlog za crteže rastopljenim voskom: Voštane bojice usljed jačeg pritiska pri crtanju često pucaju tako da vam ostaju komadići kojima više ne možete crtati. Razvrstajte ostatke pastela po bojama u metalne posude. Stavite u tavu u kojoj je malo vode i na blagoj temperaturi otopite vosak. Ovako otopljena boja je kremasta i glatka. Za crtanje rastopjenim voskom koristite stare kistove, jer teško da će kasnije biti upotrebljiv.

Crtež perom ( pero crtež)
Potreban materijal:
Gipka pera za crtanje, guščija pera
Drveni štapići ili drvca od šibica
Naoštreno drvce trske
Tuševi u crnoj i ostaloj boji ili tinta za pisanje
Hamer papir ili kunzdruk (sasvim gladak papir)

Tehnika:
Crtajući perom i tušem nastaju oštre i jasne linije.
Djeci uvijek treba omogućiti da crtaju neposredno perom i tušem, bez predhodnog skiciranja olovkom. Ne smije se izgubiti neposrednost prvobitnog crteža, jer tehnika perocrteža pruža djetetu uzbuđenje pri istraživanju raznih vrsta linija i slučajnih mrlja nastalih tokom crtanja.

Prijedlog: Obično crtate na suhom papiru, ali pokušajte ga jednom i skvasiti. Na mokrom papiru nastaju vrlo neobični crteži jer se linije razlijevaju. Kapi tuša osobito lijepo se razlijevaju i upijaju po vlažnom papiru. Kad se mrlje tuša osuše, pažljivo ih osmotrite, pronađite zanimljive oblike te ih docrtajte u biljku , životinju ili neki drugi neobični oblik. Zamočite prst u tuš i otisnite ga na papir, a potom pokušajte docrtati linije. Dobićete pticu, pile ili samo vama vidljiv predmet.

Crteži kistom
Potreban materijal:
Akvarel kist
Ravni kist od tvrđe dlake
Mastila i tuševi
Akvarelne boje
Tempere

Tehnika:
Crtanje kistom spada u najstarije tehnike na koje dijete samo po sebi dolazi. Već malo dijete "slika" predmete u konturama ( obrisima), dakle, dijete crtajući slika. Treba insistirati da neposredno oblikuje kistom tj. treba da slika bez predhodnog crteža olovkom.
Crtanje kistom može biti različito:

1.Crtanje u laganim potezima sve što se može obuhvatiti čistim linijama, tj. kist ležerno klizi duž kontura i eventualno bogati i oblikuje i unutarnje forme i strukture.
2.Plošno "slikanje" nekih dijelova površine slike tako da izmjenom svijetlih i tamnih površina dobivamo utisak drvoreza (svijetle plohe ispred, tamne iza ili obrnuto). Postoji mogućnost da kod ove tehnike u jednoj boji dodamo i drugu boju koju možemo riještiti linearno ili površinski.

Crteži mokro na mokro
Potreban materijal:
Pera i kistovi različitih kvaliteta
Mastila i tuševi
Vodene boje (akvarelne)
Papir koji upija ili ne upija vodu ( treba eksperimentisati)

Tehnika:
Vrlo zanimljivo je crtanje na mokroj površini papira pomoću boja koje su topive u vodi (mastilo, tuš, vodene boje). Ovakvu vrstu crtanja nazivamo "mokro na mokro". U slobodnoj eksperimentalnoj igri otkrićete različite mogućnosti koje se kriju u ovoj tehnici. Treba ostaviti dovoljno vremena da se ova tehnika iskoristi kao neobavezna igra. Nakon što savladate neke od mogućnosti isprobavajte različite motive, figure životinja ili pejzaž. Treba izbjegavati motive koji zahtijevaju preciznost ili obiluju sa mnogo detalja.

Crtež na podlozi od jajčane tempere
Potreban materijal:
Žumanjak, voda, ulje
Drveni štapić, čačkalica
Boja u prahu ili tempera
Široka četka
Masni gladak papir (kalendar, plakat ili poster)

Recept za jajčanu podlogu: Jaje razbijte i odvojite žumanjak od bjelanjaka. Žumanjak dobro umutite i dodajte kapi vode da bi smjesa bila pjenasta. Nakon toga dodajte kašičicu vinskog sirćeta (ako je želite duži period sačuvati od kvarenja) i malo ulja, pa temeljno izmješajte. Ovoj smjesi ćete dodati pigment boje u prahu ili temperu, (izbor boje po želji- može poslužiti i polikolor u boji) i sve to još jednom izmiješajte. Smjesa bi trebala biti nešto gušća, ali ne previše.

Tehnika:
Ovako pripremljenu smjesu širokom četkom nanosite na masni, glatki papir (kunzdruk- poput kalendara ili plakata). Ako niste pri prvom premazu prekrili cijelu površinu papira, postupak ponovite. U zavisnosti od odabranog motiva, npr. pejzaža, možete izabrati obojenu stranu kalendara, kako bi dobili zanimljive efekte zbog ponekad neočekivane podloge boje. Crtež izvodite drvenim štapićem ili čačkalicom tako što povlačite linije preko jajčane tempere. Dovoljan je sasvim blagi pritisak štapića za ukljanjanje tempere sa podloge. Pojaviće se boja podloge koju smo odobrili. Ako koristite jednobojnu podlogu svih nijansi, treba paziti da boja jajčane tempere uvijek bude u svijetlo-tamnom kontastu sa podlogom ( podloga crvena- tempera crna ili zelena). Ova tehnika je pogodna za upotrebu teksturne ili strukturne linije, za eksperimentisanje linijom uopće. Preporučuje se korištenje fotografija ili reprodukcija starih majstora koji obiluje linearnim crtama ili su naslikani kratkim potezima kista kao što su to radili: Claude Monet, Vincent van Gogh, Georges Pierre Seurat.

2. SLIKANJE
Bojom se bavio i Leonardo da Vinči koji je bio najbliži istini kada je u svome traktatu zapisao:
" ...prostih boja ima šest, od kojih je prva bijela, mada neki filozofi ne priznaju ni crnu ni bijelu za boju, jer je jedna uzrok, a druga lišavanje njih. Ali, ipak, pošto slikar ne može raditi bez njih mi ćemo ih uvrstiti u red ostalih i reći da je u ovom redu bijela prva među prostim, a žuta druga, zelena treća, plava četvrta, crvena peta i crna šesta. Između jednakih boja najbolja je ona koja stoji pored suprotne boje, kao crveno pored onog što je blijedo, crno sa bijelim, zlatnožuto sa plavim, crveno sa zelenim, svaka boja bolje izgleda pored svoje suprotne nego slične boje..."

Slikanje obuhvata više raznih tehnika:
1.Slikanje kredama u boji
2.Slikanje voštanim pastelom
3.Slikanje temperama
4.Slikanje bojom za prste
5.Slikanje " neobičnim" predmetima
6.Slikanje mokro na mokro
7.Slikanje vodenim bojama (Akvarel)
8.Slikanje prirodnim bojama

Slikanje bojom za prste
Potreban materijal:
Specijalne boje za prste
Boje koje ste sami pripremili
Papirna tapeta ili hamer papir

Ako niste u mogućnosti kupiti boju za prste možete je napraviti na jednostavan način od poznatih sastojaka koja ćete nabaviti u vašim prodavnicama. Evo nekoliko recepata za pripremanje boje za prste:
Boja za prste od škroba
U 3/4 vode stavite 1/4 skroba
Izmiješajte skrob u hladnoj vodi sve dok ne izgladite grudvice
Ovu smjesu kuhajte sve dok se ne izbistri i stvrdne kao puding
Dok je mješavina još topla dodajte boju (tempera ili boje za kuhanje).

Boje za prste od štirka
Potreban materijal:
1 šoljica štirka
1 šoljica listića sapuna
1 šoljica pudera u prahu i boja za hranu ili tempera

Štirak pomiješajte sa dovoljno vode da bi se dobila glatka masa. Neposredno miješajući, dodajte prokuhanu (destilovanu) vodu. Kuhajte na laganoj vatri dok mješavina ne postane glatka. U još toplu mješavinu dodajte listiće sapuna. Puder u prahu i boju dodajte kada se smjesa ohladi.
Tehnika:
Boju za prste nanosite na papir namjerno ili slučajno na što je moguće veće površine. Količina i podijela boja vrši se po želji. Rukama i prstima razmažite boju, radite u direktnom kontaktu sa materijalom, pri čemu slijedite vaša subjektivna osjećanja. Možda će pri tome nastati ornamentalne fuguralne slike a da to niste imali namjeru učiniti. U ovom slučaju vrijednost ima potpuno slučajan, spontan raspored boja, jer se tu ne radi o bilo kakvom likovnom rezultatu, već o relaksaciji, tj. opuštanju i rasterećenju.

Pošto ste donekle, isprobali materijal, možete nastaviti sa eksperimentisanjem, npr. slikati bojom za prste na predhodno pokvašenom papiru i na taj način dobiti neke nove neobične efekte na pojedinim mjestima gotovo prozirno –akvarelne efekte. Ovim bojama takođe možete crtati na vlažnom papiru, po stolu ili na ogledalu. Uvijek ćete dobiti iznenađujuće različite efekta što djeci bude uvijek zanimljivije.

Slikanje " neobičnim" predmetima
Potreban materijal
Češalj, drvene špatule
Plastične loptice, loptica za stoni tenis
Kutijica iz "kinder" jajeta
Točkovi od igračaka automobila i kamiona
Žica
Veći formati papira

Tehnika:
Prije nego što pristupite izradi slike sa " neobičnim" predmetima, potrebno ih je i napraviti. Koristeći npr. plastičnu loptica ili kutijicu od "kinder jajeta" da biste napravili valjak za slikanje. Lopticu probušite sa dvije strane i kroz rupe provucite žicu. Krajeve žice presavijete i upletete jedan kraj u drugi. Na taj način dobijete ručku, a loptica se može slobodno kotrljati. Sve pomenute predmete možete na ovaj način preoblikovati i dobiti zanimljiva sredstva za slikanje različitih efekata. Boju iscijedite na ravnu površinu keramičke pločice ili plastičnog tanjira kako biste mogli nesmetano nanositi boju na valjak. Motivi za slikanje pomoću valjka treba da budu neformalni kako bi omogućili istraživanje i potpuno slobodu poteza. Jednako mogu poslužiti i za rješavanje nekih likovnih problema kao što je smjer u kompoziciji ( dijagonalni, vertikalni i sl.). Moguće je i izvesti neke motive pejzaža, npr. morskog i to na velikom formatu koji vam omogućava korištenje širokih poteza. Ovu tehniku možete koristiti i za kombinaciju slikanja temperama pri izradi nekih neobičnih efekata koje ne možete postići potezom kista.

Crtež na ljepljivoj podlozi ( slikanje ljepilom)
Potreban materijal:
Ljepilo za tapete ili drvofiks
Široka četka, tanki kistovi
Boje u prahu
Tuš ili mastilo
Drveni štapići
Papir.

Tehnika:
Papir položite na novinski papir tako da možete slikati bez straha da ćete uprljati površinu stola. Čitavu površinu papira širokom četkom premažete debljim slojem ljepila. Prije nego počnete raditi bojama, ne morate imati jasnu ideju ili temu šta slikate. Jednostavno pustite da vas vodi mašta ili trenutno raspoloženje. Preko gustog sloja ljepila posipajte boju u prahu ( kao zamjena može poslužiti isitnjena školska kreda ili ostaci od šiljenja drvenih bojica) koju razmazujemo prstima, češljem ili drvenim štapićem. Tako načinjena slika može biti ritmički niz bojenih površina ili linija koje se prepliću. Pošto je podloga gusti sloj ljepila koje se ne suši brzo, igru možete nastaviti tako što dodajete još boje ili komadiće papira, vunice u boji. Slika postaje neobična kombinacija različitih materijala.
Crtati ili slikati ljepilom možete i tako da ljepilo nanosite kistom, plastičnom špricom, ili direktno iz tube. U ljepilo možete dodati par kapi tuša, kako bi bilo lakše i jasnije crtanje lepilom. Kada završite, svaki dio crteža možete "obojiti" posipanjem različitih zrnastih tvari, npr. solju, šećerom, palentom ili začinskim biljkama kao što su ružmarin, bosiljak, origano, suho lišće nane, šafran, cimet i sl. Vodite računa o boji podloge na kojoj izvodite svoju sliku, tj. za svjetlije zrnaste stvari koristite neki tamnije toniran papir I obrnuto.
Eksperiment sa krupnom solju
Potreban materijal:
Vodene boje ili tuševi u boji
Mekani akvarel listovi
Hrapavi deblji papir
Krupna morska so

Tehnika:
Ova tehnika je pogodna za imitaciju hrapavih i grubih tekstura ( površina) kao što su kamen, kora drveta, krošnja drveta i sl. Nakon što izradite jednostavnu skicu grafitnom olovkom, za slikanje ćemo koristiti vodene boje ( akvarelne) ili tuševi u boji. Važno je da papir prije bojenja pričvrstite selotejp trakom kako se ne bi prilikom kvašenja savijao. Koristićete boju sa dosta vode tako da na papiru dobijete male obojene " barice". Da biste što bolje imitirali određenu teksturu posipajte krupnu morsku so preko boje. Sami istražite da li će se boja skupiti ili raširiti oko grumenčića soli. Nakon što se boja osušila grumenčiće soli skinućete sa slike.

Mermerna površina
Potreban materijal:
Uljene boje različitih nijansi
Terpentin
Papir za otiskivanje
Štapići bambusa ili slamke
Plitka posuda, voda, novine

Tehnika:
Slikanje uljanim bojama je teško i složeno za mlađi uzrast. Ova tehnika će omogućiti da upoznate neke osobine ovih boja, te ga možete koristiti sa djecom svih uzrasta.
Radnu plohu zaštitite novinskim papirom i obezbijedite mjesto za sušenje uzoraka. U plitku posudu sipajte mlaku vodu dubine oko 5 cm. U drugu posudu, najbolje je staklenu ili metalnu čašu, iscijedite uljanu boju i terpentin. Miješajte tako dugo dok se smjesa ne ujednači. Odmah pripremite nekoliko nijansi boja. Uzmite bambusov štapić ili slamku i blagim dodirom kapnite mješavinu na površinu vode. Kako je ulje u boji lakše od vode, mrlje boje će plivati po površini vode. Štapićem bambusa lagano miješajte boje. Na površinu vode spustite list običnog papira. Kad se boja prihvati za papir laganim potezom ga izvadite iz posude i vaša slika je gotova. Ako je ostalo boje na površini vode možete uraditi još jedan korak. Sliku stavite na novinski papir da se suši nekoliko sati, a zatim okačite na štrik. Slika će se sušite čak dan – dva. Ovako urađenu sliku možete koristiti i za kolaž tehnike ili kao ukrasni papir za poklone.
Napomena: Ako se desi da boja tone u smjesi, nema dovoljno terpentina, a ako se brzo rasprši nema dovoljno boje.

Slikanje deterdžentom i bojom
Potreban materijal:
Sve vrste boja
Detrdžent sa posuđe, voda, slamčica
Papir bilo kojeg kvaliteta

Tehnika:
U čaši, plastičnoj ili staklenoj boci izmiješajte vodu, deterdžent i boju (4:1:1). Cijelu smjesu dobro promućkajte i stavite slamku u smjesu, a zatim počnite sa pravljenjem balona. Preko njih stavljate papir i dobijate obojene nekad pravilne krugove ili slučajno rasute mrlje boje. Da bi kompozicija bila što interesantnija i raznobojnija dobro je koristiti što više različitih nijansi boja. Osim što ovakvom kompozicijom postižete interesantu igru svjetlosti i slučajnih efekata, može poslužiti i kao unikatno pripremljen papir za čestitku ili kao dio nekog kolaža.

3.Tehnika aplikacija (kolaž)
Najčešće primjenjivane tehnike aplikacija su:
Papirne aplikacije
Kolaž od tapeta
Kolaž od papirnih traka
Kolaž od transparentnog papira
Kolaž od ostatka vunice
Kolaž od tkanine
Aplikacija sa užetom
Kolaž od tjestenine
Kolaž od suhog lišća I cvijeća
Kolaž od žitarica

Papirne aplikacije
Potreban material:
Novine, časopisi, krep- papir, itd.
Podloga od pak – papira
Ljepilo za tapete ili druge vrste ljepila
Makaze
Kist

Tehnika:
Papirne aplikacije mogu biti interesantne za sve uzraste. Koristićete različite vrste papira, a samim tim i zahtijevnost motiva će biti prilagođena materijalu. Možete obrađivati jednostavne teme kao što je geometrijska kompozicija, te korirstite kolaž papir u boji. Ako želite koristite druge vrste papira kao što su : krep- papir, novinski ili transparenti ( prozirni) možete izraditi pejzaž, panoramu grada i sl. Krep- papirom koji se lako gužva možete i pojedine dijelove pejzaža oblikovati i tako dodati treću dimenziju. Bez obzira sa kojom od vrsta papira radite, predhodno izradite jednostavnu skicu motiva. Nakon toga izrežite ili iscijepajte djelove papira koji odgovaraju pojedinim djelovima kolaža i prilijepite ih na podlogu. Zanimljiv ritam cijele kompozicije ćete postići ako u isto vrijeme koristitite različite vrste papira.

Kolaž od ostatka vunice
Potreban materijal:
Ostaci od vune
Papir za crtanje
Pak- papir, tanji karton
Ljepilo za tapete
Kist

Tehnika:
U ovoj kolaž tehnici kao materijal koristite vunicu različite debljine i boje. Pomoću ove tehnike možete realizovati mnoge motive ali ovaj put na zanimljiv način. Potrebno je izraditi skicu na osnovu koje izrežete vunicu i prilijepite na podlogu. Preporučuju se sve mogućnosti kombinovanja boja, debljine vune, preplitanja i trodimenzionalnih dijelova slike. Likovne probleme vezane za liniju, smjer ili ritam u kompoziciji realizovaćete uspješnije, ako osjetite materijal kojim manipulišete. Izrada motiva, koji se lako rade flomasterima ili drvenim bojicama, iziskuju više truda ako se koristi ova tehnika, ali čitav je postupak kreativniji, zahtijeva više maštovitosti, a rezultat je kolaž sa puno više ritma I kolorita.
Aplikacija sa užetom

Potreban materijal:
Različite debljine užeta
Podloga, najbolje kartonska ( korice alata, fascikle, karton od ambalaže)
Ljepilo (oho, mahnetin, drvofiks)
Makaze

Tehnika:
Slično kolažu od vunice i ova tehnika je pogodna za realizovanje likovnih problema: linije, ritma, smjera i ornamenta. Ova tehnika je u početku zahtjevna za mlađi uzrast jer zahtijeva vještinu manipulisanja užetom i lijepljenja za podlogu. Za upoznavanje materijala dovoljna je izrada jednostavne kompozicije u nekom od smjerova ( vertikalni, horizontalni...). Drugi korak može biti slobodna igra kojom se na papiru izrađuju neki geometrijski oblici. Nakon što odlučite kako će izgledati ornament, cijelu površinu papira premažite ljepilom i ponovite igru savijanja užeta. Možda krajniji ishod bude sasvim drugačiji od prvobitne ideje. U tom slučaju je čarolija svakog pokušaja, ohrabrite djecu da eksperimentišu.

Kolaž od žitarica
Potreban materijal:
Žito, ječam, kukuruz i sl.
Deblji papir
Drvofiks ljepilo
Kist

Tehnika:
Na debljem papiru nacrtajte skicu. Skicu premažite drvofiks ljepilom, a zatim lijepite žitarice praveći kombinacije prema vlastitim željama.

4.Grafika ( pravljenje otisaka)
Otisci načinjeni dlanom i prstima
Otisci načinjeni oblicima od krompira
Otisci načinjeni voćem i povrćem
Otisci načinjeni gumicom
Šablonski otisak
Frotaž
Prskani otisak
Otisci načinjeni užetom
Otiskivanje elementima
Kartonski otisak
Monotipija (otisak sa keramičke pločice, otisci na staklu, otisci obrnute slike, voštani otisci).

Otisci načinjeni oblicima od kompira
Potreban materijal:
Sirovi krompir
Tempere
Širi kistovi
Papir koji bolje upija boju ( akvarelni, novinski)

Tehnika:
Najjednostavnija tehnika za umnožavanje je otiskivanje oblikom načinjenim od krompira. Za izradu "žiga" na površini krompira, potreban je nožić pa je u radu sa mlađim uzrastom bolje koristiti samo ravnu plohu krompira ( ovalni oblik) ili zarezati stranice tako da se dobije kvadrat ili pravougaonik. Boju nanosite kistom u nešto debljem sloju tako da možete više puta načiniti otisak jednom bojom. Takođe boju možete iscijedite na truleks i razmazati je ramnomjerno, na ovaj način neće biti problema sa viškom boje, koja može napraviti neželjene efekte na vašoj kompoziciji. Ovom tehnikom se mogu izvesti motivi kao što su dezeni za tkaninu, ornamenti na ćilimu, ukrasne trake, papir za poklone, dekorativne slike i sl. u " krompir štampi", takođe možete otiskivati životinjske likove ( pingvin, pile, patka), cvijeće i sl. jednostavne likove i predmete.
Napomena: Gotovi otisak možete zaštititi tako što ćete čitav papir premazati voskom od svijeće, otisak će biti sjajniji i neosetljiv na vlagu.

Frotaž- otisak preko reljefne površine
Potreban materijal:
Meka grafitna olovka
Crna voštana boja
Tanki papir raznih formata
Različite ispupčene reljefne površine

Tehnika:
Riječ frotaž potiče od francuske riječi frottere, što znači trljati. Vjerovatno ste do sada već pokušali postaviti papir preko novčića i trljajući olovkom dobiti sliku ( otisak). To je frotaž. Osim špica meke grafitne olovke (B), možete koristiti i crnu voštanu bojicu kako bi otisak bio snažan i izražajan. Da biste dobili što više različitih otisaka, bolje je koristiti prirodne ispupčene reljefne površine kao što su: kora drveta, kamen, hrapava površina zida, valoviti ambalažni karton, grubo laneno platno i slične površine. Da biste istražili i isprobali sve teksture možete ih upotrijebiti na istom papiru, tj. napraviti kompoziciju. U isto vrijeme možete koristiti grafitnu olovku i voštanu bojicu i postići interesantan ritam otiska i nijansi. Eksperiment sa jednom od ponuđenih reljefnih površina može biti zanimljiv ako isprobavate mogućnosti koje pruža različita mekoća olovaka ili pak različiti pirtisak ruke. Posebno pažljivo treba trljati preko lišća ili cvijeća. Pritisak ruke, u tom slučaju treba biti sasvim nježan a možete upotrijebiti i ostale boje spektra.

5. Prostorno oblikovanje - Modelovanje
Oblikovanje od prirodnog materijala i razne vrste ambalaže
Mobili od raznovrsnog materijala
Oblikovanje žicom
Maska od papirnih kesa
Klovn od tkanine
Oblikovanje tijestom
Kaširani papir ( lutak od papirne mase, ukrasni lampioni, neobična ili fantastična maska, kaširani reljef)
Modelovanje glinom
Modelovanje sapunom

Oblikovanje od prirodnog materijala i razne vrste ambalaže
Potreban materijal:
Kestenje, žirovi, slama
Sitna ambalaža
Drveni štapići
Papir, karton, srebrni papir
Žica ( tanja- deblja)
Dugmad, perje I sl.

Tehnika:
Ova tehnika dozvoljava da se mašta razvije do krajnjih granica i potiče nove ideje i izume. Životinje i ljudi, kuće i drveće, nemani i nadnaravna bića, strašila za ptice, izumi mašina su samo neki od motiva za ovu tehniku. Omogućite djeci da slobodno biraju materijal i samostalno odaberu teme. Vezivanje materijala treba po mogućnosti izvesti udijevanjem, a manje vezivnim sredstvima kao što su ljepilo, jer se na taj način mogu uočiti svojstva materijala.
Međutim, ne možete izbjeći iznenađenje koje vam priređuju materijali, što znači da možete dobiti dosta slučajnih neobičnih rješenja. Kombinujte prirodne i vještačke materijale da biste napravili mnoštvo kombinacija i slučajnih efekata.
Mobili od raznovsrnog materijala
Potreban materijal:
Male kartonske kutije
Žičana vješalica
Konopac
Ostaci papira u boji
Plastične boce
Dugmad
Žice raznih vrsta i debljina
Metalni oblici...i mnogo drugog materijala po vašem izboru
Ljepilo, selotejp
Kliješta, makaze

Tehnika:
Mobili su fino uravnotežene konstrukcije od žice, metalnih pločica, okačene tako da ih pokreće i najmanji dašak vazduha. Oblikovanjem "pokretnih skulptura" djeci se omogućuje da isprobaju razne kombinacije dok ne dovedu konstrukciju u stanje ravnoteže. Rana iskustva ove vrtse doprinose razvoju matematičkog mišljenja o prostornim odnosima i jednačinama. Kad eksperimentišu bojom, oblikom i dizajnom, djeca se umjetnički izražavaju i počinju razvijati estetsko vrednovanje predmeta koje sama naprave. Mobili pružaju mogućnost da pojedine teme gotovo oživite, poput cvijeća ili lišća koje treperi na proljetnom povjetarcu, morskih životinja koje plivaju u moru i sl.

Izrada mobila se prilagođava uzrastu djece ponudom različitih materijala, npr. sitne ambalaže, kartona, žice, koje će pričvrstiti za metalnu vješalicu. Djeca mogu veziveti napravljene oblike na vješalici, tražeći pogodno mjesto koje će mobil držati u ravnoteži.

Maska od papirnih kesa
Potreban materijal:
Velike papirne kese
Trake novinskog papira
Vuna, teksti, lišće
Makaze
Tempere
Kistovi
Ljepilo- razne vrste

Tehnika:
Velike papirne kese koje se mogu navući preko glave služe kao pogodna forma za masku. Lice kreativno obojite, izrežite otvore za oči ( možda i tamo gdje im nije mjesto). Izrežite usta, docrtajte zube i nalijepite bradu od vune, čupave obrve, nos napravite od kaširanog papira.
Možete napraviti smiješnu ili možda neku " jezivu" masku.
Prijedlog: pokušajte napraviti maske likova za dramatizaciju neke priče.

Klovn od tkanine
Potreban materijal
Tkanina u boji
Sintetička vata, klupko vune
Loptica za stoni tenis
Flomasteri
Ljepilo

Tehnika:
Isjecite šest krugova od tkanine, prečnika 20 cm za tijelo, a zatim 20 krugova za noge i 10 krugova za ruke, prečnika 10 cm. Spojite dva kruga i prije nego što ih sašijete, napunite ih vatom ili sličnim materijalima, te nakon toga zašijte krugove i dobro zategnite. Dobijate loptice. Kroz svaku lopticu provucite konac, počnite sa nogama i nastavite sa tijelom i rukama. Stavite na vrh lopticu za stoni tenis pošto ste je predhodno probušili. Zatim povežite sve komade. Na teniskoj loptici nacrtajte flomasterima nos, oči i usta. Na vrh zalijepite malo vune umjesto kose, i klovn je gotov!

Oblikovanje tijestom
Potreban materijal:
Pribor za modelovanje od plastike ili drveta ( razne profile)
Drvena ili plastična oklagija
Rezač za picu
Nanazubljen nož ( paziti da nije oštar ako ga koriste manja djeca)
Presa za drobljenje bijelog luka (veliki I mali)
Komplet modle za kolačiće
Čačkalice za spajanje dijelova tijesta
Svi predmeti kojima se mogu napraviti željeni otisci u tijestu
Tempre, akrilne boje ili poslastičarske boje
Kistovi raznih dimenzija.

Tijesto za modelovanje
1.Potrebno je:
1 kg brašna
1 kg soli
1 supena kašika ulja
3-4 supene kašike ljepila
Mlaku vodu dodavati postepeno

2.Potrebno je:
2 šolje brašna
1 šolja soli
¾ mlake vode
½ mlake kašike ulja
Mlaku vodu dodavati postepeno

Priprema tijesta za oblikovanje
U posudu staviti brašno i so te dobro izmiješati sastojke. Najbolje je odmah u vodu dodati glicerin ( ili ulje) i ljepilo zbog boljeg miješanja komponenata. Vodu treba dodavati postepeno uz konstantno miješanje drvenom kašikom. Nakon toga tijesto izvadite iz zdjele i mijesite ga na suhoj radnoj površini. Kvalitet konačnog modela umnogome zavisi o dugom miješanju tijesta i dobrom spajanju soli i brašna. Napravite dugi valjkasti oblik od smjese koju ste izradili i držite ga u zraku nekoliko sekundi. Ako se tijesto ne isteže smjesa je dobra, a u suprotnom potrebno je dodati još brašna i ponovo premijesiti tijesto kako bi postiglo odgovarajuću čvrstoću. Kada ste zadovoljni čvrstoćom tijesta, spremite ga u plastičnu kesu i ostavite da odstoji oko jedan sat prije nego ga upotrijebite za oblikovanje. Ako vam ostane tijesta čuvajte ga dobro zatvorenog u plastičnoj kesi da ne bi došlo u dodir sa vazduhom, tako ćete ga sačuvati narednih deset dana. Tijesto će tokom stajanja malo omekšati, pa za ponovnu upotrebu treba dodati malo brašna, izmjesiti tijesto i opet ga možete upotrijebiti.

Sušenje ili pečenje tijesta
Dovršeni model treba odmah staviti u rernu. Na početku je potrebno vrata rerne ostaviti otvorena kako se na modelu ne bi stvorili mjehurići. Sušenje ili pečenje modela vrši se na malim temperaturama od 50 do 120 C. Modeli se mogu sušiti i na zraku, ali ovaj se model ne preporučuje jer se dobija kredasta boja modela.

Bojenje modela nakon sušenja
Model se može bojite nakon sušenja onda kada je potpuno suh i to temperama, akrilnim bojama ili raznim vrstama laka.
Nakon bojenja model možete prelakirati vodootpornom glzurom za temperu ili nekim sjajnim bezbojnim lakom. Vodite računa da nijanse budu blage jer će se njihov intenzitet pojačati nakon lakiranja.

Lutak od papirne mase
Potreban materijal:
Novinski papir
Tapetno ljepilo
Manja lopta na puhanje ( rekvizit za plažu) ili balon
Boja- tempera, kistovi
Razni dodaci, vuna, vata...

Tehnika:
Model, tj. napuhanu loptu predhodno namažite uljem, jer ćete nakon što se papir osuši, loptu ispuhati i iskoristiti ponovo. Obavezno na mjestu gdje se lopta ispuhuje ostavite prostor da se može uvuću ruka zbog korištenja lutke za dramatizaciju neke priče. Ako koristite balon, ovaj postupak nije potreban, balon ćete jednostavno probušiti.

Kaša od papira za modeliranje glave pravi se na sljedeći način. Novinski papir iscijepajte na komade veličine manjeg tanjira i umočite u ljepilo za tapete koje nije manje razrijeđeno. Ako je papir previše mokar lagano se iscijedi i zalijepi preko lopte. Postupak prelijepljivanja papira paprira ponavljajte i do 5 - 6 puta kako biste postigli što čvršći model. Dok je papir još mokar nastavljate sa modelovanjem, tako što ćete dodavati dijelove lica, nos, obrve, npr. vuna ili vata, usne, bradu. Nakon sušenja pristupite bojenju, dodavanju kose i ostalog materijala po potrebi. Nakon što je lutka završena možemo ispuhati loptu ( izvući je iz modela) i dovršiti svoju kreaciju, npr. dodati joj vrat, ramena, obući je i u potpunosti je oživiti.

Napomena: Ako glavu lutke fiksirate na plastičnu bocu ili pričvrstite na drveni stalak, rad će vam biti znatno olakšan. Možete plastičnu bocu ujedno iskoristiti za tijelo lutka
Napravite sami reciklirani papir
Potrebni materijal:
1 cijele novine
3 ( ili više, po želji) listova bijelog papira već iskorištenog
Mikser ( zatvoreni, kao za frape)
Voda ( količina po potrebi)
Veliki četvrtasti pleh dubok barem 7 cm
Komad prozorskog stakla ili plastike koji mogu stati u pleh
Posuda za mjerenje tečnosti
Parče daske veličine 1 novinske stranice

Tehnika:
Iseckajte 2,5 novinske strane na sitne komadiće
Ubacite komadiće papira i 5 šolja vode u mikser
Papir i vodu miksajte dok se ne pretvore u pulpu ( kašu)
Uspite otprilike 2 cm vode u pleh i stavite staklo na dno pleha
Izručite pulpu (kašu od papira) preko površine stakla
Rukom kroz vodu rasporedite ravnomjerno kašu po staklu. Lijepi se, zar ne?
Podignite staklo iz pleha i sačekajte da se voda iscjedi
Otvorite novine na sredini i stavite staklo sa kašom na novine
Uzmite cijele novine i preklopite preko papirne kaše
Pažljivo preokrenite tako da staklo bude iznad pulpe. Ovo je veoma važno!
Stavite dasku preko novina i pritisnite da iscuri višak vode
Otvorite novine i izvadite staklo
Ostavite novine otvorene najmanje 24 sata da se kaša osuši
Sutra provjerite da li se kaša osušila. Ako jeste, pažljivo je odlijepite od novina
Sada možete da koristitite taj papir za pisanje, crtanje, eko čestitku i sl.

 

Stranica podržana od:                            Partnerske organizacije:

osi1                              fodbih1       sbs1       unicef1       stc1       eu1